TÜRKÇE ENGLISH
X
Sokak Sütü Sağlıklı mı?
 

Sütü kaynattığınız zaman sütü neredeyse 100 dereceye getirirsiniz. Sütü 100 dereceye getirdiğiniz zaman siz sütün içindeki enzimlerin tamamını yok ediyorsunuz, bunun yanı sıra proteinleri de parçalıyorsunuz. Aldığınız sokak sütünü alıp kaynatmanız sütün içini tamamen öldürmeniz, besin değerini yok etmeniz anlamına gelir.

Samran Süt Ürünleri olarak, biz süte çok kontrollü bir ısıl işlem uyguluyoruz. Buna, pastorizasyon işlemi adı verilir. Sütü 72 derece, 15 dakika boyunca pastorize ettiğimiz zaman pastorize sütün içinde herhangi bir şekilde hayvandan ya da nakil esnasında bulaşabilecek bütün bakterileri ve patojen organizmaların hepsini öldürmüş oluyoruz ve sütü sağlıklı bir hale getiriyoruz. Bunu yaparken de içindeki hiçbir enzime, hiçbir proteine dokunmamış oluyoruz. Dolayısıyla sütün temel olarak taze halini de korumuş oluyoruz.